DESK jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania sygnałem sieciowym, mediów i zasilania wszędzie tam, gdzie wymagana jest elastyczność w związku z rozmieszczaniem stacji roboczych.

Modułowa koncepcja systemu DESK oznacza, iż może on być dostarczony na miejsce inwestycji już dokładnie skonfigurowany, ze wszystkimi potrzebnymi dla danego miej-sca roboczego gniazdami komunikacyjnymi. DESK może być na przykład dostarczony z płaskim gniazdem zasilającym Wieland typ GST18, lub z przewodami połączonymi na stałe.
To samo dotyczy łączy sieciowych, które są dostarczane w standardzie z adapterami, lub na zamówienie z gotowym połączeniem.

Z systemem DESK wszechstronność dotyczy również umiejscowienia naszego modułu. Można go przykręcić do blatu śrubami, lub specjalnie zaprojektowanymi uchwytami,    a także pozostawić wersję wolnostojącą. Po prostu rozwiązanie szyte na miarę dla każdej aplikacji oraz każdego stylu.

Katalogi i karty produktowe:

pdf
Desk2-Montageanleitung-REV01-2.pdf