sprawdź również: wykladzinyobiektowe.pl

Usługi

projekt
Indywidualny projekt na miarę potrzeb

KROK PO KROKU – jak powstaje Państwa projekt

Krok pierwszy – klient określa wymagania dotyczące projektu (projekt funkcjonalny, powierzchnia). Nasz doradca na bazie indywidulanego badania potrzeb określa wstępny zakres wyposażenia i prac adaptacyjnych. Omawiamy również rodzaj bryły budynku, ilość kondygnacji, rodzaj podłoży. Przed przystąpieniem do projektowania pomocne są również zdjęcia otoczenia działki i sąsiadującej zabudowy. Przy projektowaniu wstępnym wszystko może posłużyć za inspirację.

Krok drugi – przystąpienie do fazy projektowania przez wewnętrzny dział architektury, w ciągu 24 godzin klient otrzymuje informację na temat m.in. terminu wykonania projektu podzielonego na 2 etapy: koncepcyjny i wykonawczy. Sprawne przejście etapu koncepcyjnego w dużej mierze zależy od zaangażowania klienta.

Po zaakceptowaniu wstępnej koncepcji projekt jest dopracowywany i zmieniany do momentu akceptacji przez klienta.

Krok trzeci – po zaakceptowaniu projektu przechodzimy do wykonania projektu wykonawczego i zbudowania końcowej oferty cenowej.

Na wszystkich etapach tworzenia projektu służymy radą i wskazówkami, które zapewne pomogą w uniknięciu drogich często zbędnych rozwiązań.

leasing
finansowanie / leasing

Obecnie każda firma dokładnie planuje i rozważa wszelkie wydatki. Dotyczy to oczywiście także zakupu różnego rodzaju środków trwałych, w tym mebli biurowych. Warto kupować meble trwałe i solidne, bowiem jedna inwestycja służy później przez lata. Jednak jak połączyć wszystkie cele, a więc porządne wykonanie, wygodę i oszczędność? Dobrym rozwiązaniem może być leasing mebli biurowych.

Pomysł ten może wydać się dziwny, jednak przy dokładniejszym przeanalizowaniu jego wszelkich aspektów okazuje się, że może być on strzałem w dziesiątkę. A na czym dokładnie polega leasing mebli biurowych i czym się różni leasing operacyjny od finansowego?

Leasing operacyjny – przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, a zatem nie widnieje w środkach trwałych leasingobiorcy. Ponadto cała rata leasingowa jest zaliczana jako koszt uzyskania przychodów, a VAT jest rozliczany w ratach miesięcznych doliczanych do czynszu leasingowego. Co więcej, leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu.

Leasing finansowy – to rodzaj leasingu, w którym nie cała rata leasingowa, lecz tylko jej część odsetkowa, stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. W przypadku tej formy finansowania przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza do kosztów uzyskania przychodu. VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu. W leasingu finansowym nie ma wykupu. Klient staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

transport
transport / montaż

Dla zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów, całościowym transportem oraz montażem zajmuje się wykwalifikowany zespół monterów i technologów. Na miejscu wspólnie z klientem omawiamy kolejne etapy montażu tak aby wpisać się w charakter i codzienną pracę każdej wyposażanej firmy.

przeprowadzki
przeprowadzki

Zmiana aranżacji i wyposażenia wiąże się często z przeprowadzką do nowej siedziby. W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązanie i na ten przypadek. Nasi pracownicy dostarczając nowe wyposażenie jednocześnie zaopiekują się dokumentami oraz sprzętem komputerowym. Cena każdej przeprowadzki ustalana jest indywidualnie. Wpływ na jej wysokość mają następujące składniki:

  • ilość mebli przeznaczonych do przewiezienia,
  • ilość pracowników potrzebnych do wykonania usługi,
  • ilość pięter (w przypadku braku windy),

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na cenę jest demontaż oraz montaż mebli, pakowanie i rozpakowywanie kartonów przez naszych pracowników.

doradztwo
doradztwo w zakresie ergonomii

Pojęcie ergonomia, wywodzące się z greki (ergon= praca, nomos= prawa naturalne), oznacza „naukę o pracy”. Za jej ojca uważa się polskiego przyrodnika Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, który w 1857 r. w czasopiśmie „Przyroda i Przemysł” opublikował artykuł „Rys ergonomii, czyli nauki o Pracy opartej na prawach zaczerpniętych z Nauki Przyrody”.

Istnieje wiele definicji ergonomii. Jedna z nich wskazuje, że ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuacje w domu i podróży . Ujmuje ona bardzo szeroko zakres zainteresowania ergonomii, wykraczając poza pracę.

Dążeniem osoby dokonującej oceny stanowiska pracy i warunków panujących na nim podczas wykonywania określonych zadań, będzie dostosowanie tego miejsca pracy w jak największym zakresie do rodzaju wykonywanej pracy, wynikających z tego ograniczeń i potrzeb operatora. Po uwzględnieniu tych elementów możliwe będzie określenie stanowiska mianem ergonomicznego. (artykuł pochodzi z http://www.pip.gov.pl/ergonomia/)

Powyższy artykuł wprowadza do pojęcie ergonomii a pojęcie to w rękach naszych projektantów nabiera nowego znaczenia. Dobrze zaplanowane środowisko pracy ułatwia pracę i koncentrację. Wydajność pracowników nie uskarżających się na bóle stawów czy nadgarstka to mierzalna korzyść dla pracodawcy.

Najczęstszymi dolegliwościami powstałymi z powodu pracy umysłowej wykonywanej przeważnie w pozycji siedzącej są: bóle rąk i barków, kręgosłupa szyjnego, odcinków piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa. Pacjenci skarżą się również na drętwienia kończyn i bóle głowy. Rzadszym problemem bywa dyskomfort narządu wzroku – wylicza dr Rafał Rzeźniewski ze Scanmed Universum Kraków

Powodem występowania dolegliwości „biurowych” jest najczęściej stanowisko pracy urządzone niezgodnie z zasadami ergonomii. Popularne błędy to: zbyt niskie lub zbyt wysokie siedzisko fotela lub krzesła, bez możliwości regulacji, złe usytuowanie monitora w odniesieniu do osi biurka i do okna (zbyt wysoko lub zbyt nisko) oraz brak oparcia dla przedramion i łokci podczas pracy przy komputerze. Nie zawsze możemy to zmienić, bo ma na to wpływ pracodawca. (Źródło: Praca w biurze albo zdrowie, www.dziennikpolski24.pl)

wypozyczalnia
wypożyczenia oraz mock-up

Podejmowanie decyzji wspieramy jak możemy. Dla wymagających klientów oferujemy meble do testowania oraz przygotowanie wzorcowych pomieszczeń, które popularnie nazywane są mock-up’ami. Wszystko to po to aby klient świadomie podejmował decyzję o zakupie i długo cieszył się z efektu jaki wspólnie osiągniemy.