sprawdź również: wykladzinyobiektowe.pl

Ergonomia

Istnieje wiele definicji ergonomii. Jedna z nich wskazuje, że ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuacje w domu i podróży . Ujmuje ona bardzo szeroko zakres zainteresowania ergonomii, wykraczając poza pracę.

Dążeniem osoby dokonującej oceny stanowiska pracy i warunków panujących na nim podczas wykonywania określonych zadań, będzie dostosowanie tego miejsca pracy w jak największym zakresie do rodzaju wykonywanej pracy, wynikających z tego ograniczeń i potrzeb. Po uwzględnieniu tych elementów możliwe będzie określenie stanowiska mianem ergonomicznego.

W dzisiejszych czasach, gdy staliśmy się społeczeństwem informacyjnym i wiele prac wykonuje się przy pomocy komputera, bardzo istotną stała się kwestia ergonomicznego zagospodarowania kącika komputerowego. Zwraca się szczególną uwagę na odpowiednio dobrane krzesło dopasowane do sylwetki osoby pracującej oraz na najwyższej jakości ergonomiczny sprzęt multimedialny. Ale ergonomia to nie tylko odpowiednio dobrane wyposażenie biura. To także dopasowanie indywidualnych cech pracownika do wykonywanych czynności, odpowiednie warunki otoczenia, takie jak optymalna temperatura i wilgotność powietrza, czy też możliwie ograniczone hałasy. Ergonomia to dbałość o pracownika i o to, by mógł on swoje zadania wykonywać w możliwe najlepszych warunkach.

Długotrwała praca przy komputerze może powodować liczne uciążliwości. Pracując przy komputerze narażamy się na dolegliwości związane ze wzrokiem – bóle głowy, zmęczenie i znużenie, pieczenie oczu, łzawienie. Długotrwałe przebywanie w jednej pozycji przed komputerem może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, Zwłaszcza w obrębie nóg. Z kolei zła organizacja pracy, czy złe oprogramowanie (nieprzyjazne użytkownikowi, z błędami, o niewłaściwych funkcjach) mogą powodować stres prowadzący do zmęczenia, znużenia, frustracji, wypalenia zawodowego.